no.221

animation name: slideOutRight
speed: _slow